Podczas ostatniej sesji Rady Gminy Korczyna podjęto uchwały w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Gminy Korczyna oraz składów komisji stałych Rady.

Wiceprzewodniczącym Rady Gminy Korczyna oraz przewodniczącym Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady Gminy Korczyna został Adam PARADYSZ (PiS), a w skład komisji skład weszli: Grzegorz HAWROT (PiS), Piotr SZCZYGIEŁ (PiS), Walerian WIĘCH (PiS) oraz Grzegorz PÓŁCHŁOPEK, Alicja ULIASZ, Jan WAWRZKOWICZ i Andrzej ZARĘBA

Przewodniczącym Komisji Spraw Obywatelskich Rady Gminy Korczyna został Walerian WIĘCH (PiS), a w jej składzie znaleźli się: Adam PARADYSZ (PiS), Zbigniew PRAJSNAR (PiS), Grzegorz SAMBORSKI (PiS), Stanisław ŚLIWIŃSKI, Alicja ULIASZ, Jan WAWRZKOWICZ.

Przewodniczącym Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Korczyna został Grzegorz SAMBORSKI (PiS), a w jej składzie znaleźli się: Grzegorz HAWROT (PiS), Jerzy PITERA (PiS), Władysław PELCZAR, Krystyna SZMYD, Andrzej ZAREMBA.

Przewodniczącym komisji rewizyjnej Rady Gminy Korczyna został Zbigniew PRAJSNAR (PiS), a członkami zostali Robert SZMYD (PiS) i Krystyna SZMYD.

Przewodniczącym komisji skarg, wniosków i petycji Rady Gminy Korczyna został Robert SZMYD (PiS), a członkami: Jerzy PITERA (PiS), Władysław PELCZAR i Grzegorz PÓŁCHŁOPEK.