Temat rozbudowy i przebudowy starego budynku przedszkola, kosztem budowy nowego, kilka tygodni temu rozgrzał mieszkańców naszej gminy do czerwoności.

Wójt Jan Zych, po dwóch unieważnionych przetargach na rozbudowę budynku oraz trzeciego, który moim zdaniem również powinien być unieważniony, mimo zgłaszanych uwag rodziców przedszkolaków, dotyczących bezpieczeństwa ich dzieci, pomimo uwag dotyczących zasadności inwestycji, zgłaszanych przez mieszkańców, oraz mimo tego, że gminna kasa świeci pustkami (!), a prace są realizowane bez dotacji, przeforsował uchwałę, która pozwala mu na sfinansowanie tej inwestycji (stanu surowego części dobudowywanej) w całości z przyszłorocznego budżetu naszej Gminy.
Co jest prawdziwą przyczyną tak irracjonalnego pośpiechu!?? Czy to tylko rutyna i pewność siebie? (Jan Zych jest przy władzy od 1994 roku). Czy naprawdę nie można poczekać tych kilka tygodni?

Jednym z ważniejszych punktów mojego programu wyborczego jest budowa nowoczesnego przedszkola ze żłobkiem, na działkach odzyskanych przez Gminę Korczyna, sąsiadujących z parkiem i terenem Szkoły Podstawowej w Korczynie (od strony stadionu i bieżni).

Wykonałem dla Was wizualizację tego, jak mogłoby wyglądać takie nowe przedszkole wraz ze żłobkiem w Korczynie.  Parterowy budynek ma bezpośredni dostęp do terenów zielonych i jest wyposażony w:

 • duży hol wejściowy z otwartą szatnią
 • ogrzewanie podłogowe oraz grzejniki
 • wentylację mechaniczną, klimatyzację oraz system żaluzji zewnętrznych chroniących dzieci przed ostrym słońcem
 • instalację fotowoltaiczną, zaopatrującą obiekt w energię elektryczną
 • system monitoringu wizyjnego oraz kontrolę dostępu
 • energooszczędne oświetlenie LED
 • 78 miejsc parkingowych
 • plac manewrowy do obsługi technicznej obiektu
 • altanę, w której dzieci mogą spędzać czas na świeżym powietrzu, w upalne dni schronić się w cieniu
 • park z polaną na wzniesieniu – w okresie zimowym naturalna górka saneczkowa. Stąd planowane przejście na teren obecnego parku oraz drugie na teren szkoły – stadion i bieżnię.
 • Trzy strefy zabaw dla dzieci wyposażone niezależnie w urządzenia dostosowane do trzech grup wiekowych
 • edukacyjne ścieżki pieszo-rowerowe
 • Całość projektu dopełnia budynek szatni, zapewniający mieszkańcom Gminy Korczyna komfortowe korzystanie z bieżni przy stadionie – z przebieralniami, prysznicami, toaletami i szafkami depozytowymi.

W ramach prezentowanej koncepcji poprawiono skrzyżowanie ulicy Sportowej z sięgaczem gminnym zapewniającym dojazd do Orlika poprzez poprawę łuku drogi. Niewątpliwym atutem koncepcji jest lokalizacja nowego przedszkola w bezpośrednim sąsiedztwie parku, zabudowa parterowa (brak barier architektonicznych) jak również zwiększenie ilości miejsc parkingowych w okolicy obiektów sportowych oraz szkoły, których lokalizacja zapewnia bezpieczne opuszczenie pojazdu przez dzieci i ich opiekunów oraz dojście chodnikami do przedszkola i szkoły bez konieczności przechodzenia przez ulicę.