Tadeusz Stanisław Pelczar, 44 lata, syn Krystyny i Kazimierza, zamieszkały w Korczynie. Po ukończeniu technikum elektromechanicznego rozpoczął studia na Politechnice Rzeszowskiej, na wydziale elektrotechniki, ale z powodów problemów finansowych rodziców, spowodowanych upadkiem zakładu pracy KZS Korczyna, był zmuszony je przerwać. Ukończył kilka kursów zawodowych, między innymi: zarządzanie ryzykiem i płynnością, studium dla kadry menadżerskiej, budowa i zarządzanie zespołami pracowniczymi, zarządzanie partycypacyjne, audytor wewnętrzny systemu jakości ISO 9000. Odbył także szkolenia m.in. z systemów finansowo-księgowych, kosztorysujących oraz programów do tworzenia i edycji projektów i dokumentacji autoCAD.

Pracę zawodową rozpoczął w 1996 roku jako sprzedawca w firmie handlowej a następnie pracownik biurowy w Centrum Medycznym w Rzeszowie. Kolejne miejsca pracy pozwalały mu już zdobywać doświadczenie zgodne z wykształceniem, jako elektryk, główny elektryk i kierownik działu utrzymania ruchu w firmie „Mgr inż. Henryk Bury Sp. z o.o.” w Rzeszowie, kierownik działu eksploatacji sieci i instalacji energetycznych w ZPHU „Elektropomiar”, kierownik realizacji w TT Soft Sp. z o.o. w Rzeszowie, kierownik realizacji kontraktów, dyrektor marketingu i sprzedaży, dyrektor do spraw rozwoju oraz wiceprezes zarządu i współwłaściciel firmy EUROPEL Sp. z o.o. w Korczynie. W ubiegłym roku sprzedał swoje udziały w spółce EUROPEL i rozpoczął kolejny projekt pod nazwą INPLUG Tadeusz Pelczar.