🖊🖊🖊⬇️ W ostatnich dniach starałem się dotrzeć poprzez media oraz pocztę do wszystkich Was, przedstawiając swoje stanowisko dotyczące ponownego przeliczenia głosów wyborczych w pięciu OKW gminy Korczyna 8 września 2019. Przy okazji dziękuję za wszystkie słowa wsparcia i życzliwości, z jakimi się spotkałem. ❤️🥰😘
 
Tak jak zapowiadałem, mając na uwadze skalę nieprawidłowości podczas wyborów samorządowych 4 listopada 2018 – która jeszcze bardziej uwidoczniła się podczas powtórzonych wyborów 8 września 2019, postanowiłem dalej walczyć o prawdę.
 
👩‍⚖️👨‍⚖️Wczoraj do Sądu Okręgowego w Krośnie wpłynął mój nowy protest wyborczy, który oparłem na kilku punktach:
 
👉 W OKW nr 1 i 2 w Korczynie, głosowanie przez czterech pełnomocników odbyło się na podstawie niepodpisanych aktów pełnomocnictwa przez wyborcę. Takie pełnomocnictwa nie powinny być w wydane, a tym bardziej ujęte w listach osób uprawnionych do głosowania przez pełnomocnika dołączonych do spisu wyborców. Dopisanie nieuprawnionych do list wyborców to przestępstwo wyborcze❗️
 
👉 W OKW nr 1 w Korczynie, w głosowaniu uznano za nieważny głos prawidłowo oddany na Tadeusza Pelczara
 
👉 W OKW nr 2 w Korczynie, otwarcie przez nieuprawnione osoby pakietu z ważnymi głosami oddanymi na kandydatów, w okresie, kiedy dokumentacja wyborcza była zdeponowana w Urzędzie Gminy. Niszczenie dokumentacji wyborczej to przestępstwo ❗️
 
👉 W OKW nr 2 w Korczynie, po otwarciu koperty z 5 głosami nieważnymi, ich udokumentowaniu przez męża zaufania, komisja jednogłośnie uznała je za nieważne. Ale wśród nich nie ma karty wyborczej, którą dostarczył do Sądu Okręgowego w Krośnie Komisarz wyborczy i nad którą debatowano podczas jednej z rozpraw. Natomiast w miejsce głosu budzącego wątpliwości pojawiła się karta wyborcza z głosem ewidentnie nieważnym.
 
👉 W OKW nr 7 w Komborni ujawniono głos nieważny w ważnych oddanych na Jana Zycha, drugi nieważny głos znajdujący się w głosach ważnych komisja głosując ponownie zaliczyła na poczet Jana Zycha pomimo tego, że na zdjęciu nie widać aby dwie linie przecinały się w obrębie kratki. Dodatkowo znaleziono także 4 karty wyborcze, które nie odpowiadały ustalonemu urzędowo wzorowi (nie posiadały otworu w prawym górnym rogu), co może oznaczać, że komisje (gminna i obwodowe) w dniu 4 listopada dysponowały nielegalnymi kartami wyborczymi – wszak karty są prawidłowo opieczętowane. Dokumentacja wyłącznie tej komisji zabezpieczona była plombą strunową z 4 listopada 2018r.
 
👉 Członkiem OKW nr 9 w Węglówce, była osoba, pełniąca funkcję pełnomocnika wyborcy w tym samym okręgu, czego zakazuje kodeks wyborczy. Czynności wykonane prze tą komisję z mocy prawa są nieważne ❗️
 
⛔️ Mając na uwadze powyższe argumenty, nie sposób uznać, że wynik wyborów samorządowych w gminie Korczyna jest odzwierciedleniem woli wyborców i że te wybory zostały przeprowadzone uczciwie.⛔️