Dzisiaj, 10 października, o godzinie 13:33 zostałem poinformowany, iż w Sądzie Okręgowym w Krośnie o godz. 9:00 w trybie Wyborczym odbyła się rozprawa z powództwa kontrkandydata, obecnego wójta Jana Zycha reprezentowanego przez pełnomocnika Panią Beatę Urbanek, przeciwko mojej osobie o rzekome publikowanie na profilu Facebook nieprawdziwych informacji.
Informuję Państwa, iż o pozwie i terminie rozprawy jako strona postępowania nie zostałem poinformowany przez Sąd Okręgowy w Krośnie, ani KKW „W trosce o dobro wspólne” (czy to zaniedbanie to przypadek?).
Ponadto, w celu uniemożliwienia mi udziału w rozprawie, a Sądowi prawidłowego mnie powiadomienia, pełnomocnik Beata Urbanek zamiast moich danych adresowych jako właściciela fanpage i osoby zamieszczającej post w pozwie wskazała, że jestem reprezentowany przez pełnomocnika – osobę, która moim pełnomocnikiem nie jest i nigdy nie była – ale tę osobę również przypadkiem zapomniano powiadomić o sprawie.
Idąc dalej, kandydat na wójta Jan Zych wraz z Komitetem Wyborczym KKW „W trosce o dobro wspólne” uzyskany fortelem wyrok publikuje pomimo wiedzy, iż jest to postanowienie nieprawomocne, od którego przysługuje mi odwołanie, oraz, że w trakcie postępowania zatajono pełną treść korespondencji pomiędzy stronami, przedstawiając Sądowi wyłącznie posty mające uwiarygodnić wersję KKW „W trosce o dobro wspólne”.
Z całą stanowczością potwierdzam, że informacje zawarte w postach opublikowanych na fan page są prawdziwe.
Dokument w formie kartki A-4 został opracowany przez KKW „W trosce o dobro wspólne” i przedstawiony nam na spotkaniu w dniu 08.10.2018 roku o godzinie 18-tej. przez Panią Pełnomocnik Beatę Urbanek. Pani Pełnomocnik w trakcie omawiania punktów przedstawiła wiążące na dzień 08.10.2018r. stanowisko, zgodnie z którym debata ma być bez udziału publiczności/mieszkańców, co było uwidocznione na wydruku: Udział publiczności –„nie”.
Takie stanowisko Komitetu obowiązywało do godzin popołudniowych w wtorek 09.10.2018roku i jest to faktem.

Potwierdzeniem tego jest odpowiedź Pani Pełnomocni Beaty Urbanek na moją korespondencję w tej sprawie z dnia 09.10.2018roku.
Pełnomocnik Beata Urbanek w skierowanym do Sądu pozwie nie załączyła przedmiotowej korespondencji z 09.10.2018roku prowadzonej pomiędzy mną, a Beatą Urbanek jako pełnomocnikiem Komitetu, w której informuje nas o zmianie stanowiska i dopuszczeniu mieszkańców do debaty.
Czy to też przypadek?
W związku z przysługującym mi prawem do odwołania się od nieprawomocnego postanowienia Sądu informuję Państwa, iż odwołanie takie wpłynie do Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie poprzez Sąd Okręgowy w Krośnie w dniu jutrzejszym do godziny 14:20.

Wszystkich mieszkańców informuję, że nie ugnę się presji środowisk związanych z obecnym układem władzy w Korczynie. W kontekście mojej wypowiedzi w TVP3, pozostawiam Państwu ocenę postępowania naszego włodarza Jana Zycha.

#ZmieńmytoDlaKorczyny