Jest mi niezmiernie miło poinformować, że skończyliśmy kompletowanie list kandydatów do Rady Gminy Korczyna oraz do Rady Powiatu Krośnieńskiego.
Jestem dumny, bo moim priorytetem było znalezienie takich osób, które mają doświadczenie w działalności społecznej czy zawodowej, są znane w środowisku lokalnym i przede wszystkim chętne do działania na rzecz społeczności lokalnej.
Żaden z naszych kandydatów nie jest zatrudniony w jednostce budżetowej podległej władzom samorządowym, do których zamierza startować, co eliminuje swoisty konflikt interesów, związany z podległością służbową pracodawca-pracownik i władza uchwałodawcza-władza wykonawcza (rada gminy-wójt/zarząd, rada powiatu-starosta/zarząd).
Chciałbym pogratulować całej mojej drużynie, z którą idę na wybory👏 i życzyć – każdemu z osobna – jak największej liczby głosów!
Nazwiska kandydatów są już dostępne w zakładce „Kandydaci”.