Poznaj naszych kandydatów na radnych do Rady Gminy Korczyna

Witold Gonet

Witold Gonet

Okręg nr 1

Mieszka w Korczynie, żonaty, dwoje dzieci. Bezpartyjny.  Jako Syn rolników od najmłodszych lat zajmował się prowadzeniem gospodarstwa rolnego. Z wykształcenia jest mechanikiem. Obecnie prowadzi własną działalność gospodarczą.

Piotr Szczygieł

Piotr Szczygieł

Okręg nr 2

44 lata, żona Lidia – lekarz, dwoje dzieci: Jagoda (6 lat) i Mikołaj (9 lat), uczęszczające do przedszkola i szkoły podstawowej w Korczynie. Pochodzi z Jedlicza, gdzie ukończył liceum ogólnokształcące, po którym podjął studia, najpierw na Wydziale Oceanotechniki i Okrętownictwa  Politechniki Gdańskiej, a następnie na Wydziale Leśnym Akademii Rolniczej w Krakowie. Pracuje w RDLP w Krośnie i jest współwłaścicielem Centrum Usług Medycznych „Eskulap” w Krośnie. Interesuje się historią i zarządzaniem strategicznym, a jego pasja to narciarstwo biegowe. Prezes Krośnieńskiego Stowarzyszenia Narciarstwa Biegowego „KrosSki”.

Grzegorz Samborski

Grzegorz Samborski

Okręg nr 3

42 lata, żonaty, troje dzieci. Od urodzenia mieszka w Korczynie. Ukończył Zasadniczą Szkołę Mechanizacji i Rolnictwa w Jedliczu. Od 1998 prowadzi gospodarstwo rolne o powierzchni kilkudziesięciu hektarów. Jest członkiem Rady Duszpasterskiej, a od 2010 pełni funkcję radnego Rady Gminy Korczyna.

Zbigniew Prajsnar

Zbigniew Prajsnar

Okręg nr 4

66 lat, zamieszkały w Korczynie, żonaty, czworo dzieci. Absolwent Politechniki Krakowskiej i studiów Podyplomowych Akademii Ekonomicznej w Gliwicach. W latach 1991-1999 dyrektor Szkoły Podstawowej w Korczynie. Były Radny Rady Powiatu, przewodniczący Komisji Oświaty Sportu i Turystyki, przewodniczący Rady Społecznej Pogotowia Ratunkowego w Krośnie. Obecnie Radny Gminy Korczyna i członek Powiatowej Izby Rolniczej w Krośnie. Prowadzi gospodarstwo pasieczne. Współorganizator i uczestnik zajęć sportowych w Zespole Szkół w Korczynie.

Krystian Gazda

Krystian Gazda

Okręg nr 5

32 lata, mieszkaniec  Korczyny od urodzenia. Rodzice Tadeusz i Teresa od wielu pokoleń związani z Gminą Korczyna. Studiował w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Krakowie na kierunku Zarządzanie. Jego rodzina to żona Agata i dwóch synów: Szymon i Cezary, uczniowie Szkoły Podstawowej w Korczynie.Od 11 lat prowadzi własną działalność gospodarczą na terenie powiatu  krośnieńskiego w dwóch sektorach – finansowym i gastronomicznym. Był między innymi założycielem firmy Auction Ventures Warszawa Sp. z o.o.

Angelika Frydrych

Angelika Frydrych

Okręg nr 6

34 lata, od 13 lat mieszka w Korczynie. Wykształcenie  średnie. Szczęśliwa żona, mama 12-letniego syna. Od 7 lat pracuje w FHC 2 Krosno .Uwielbia kontakt z ludźmi i zawsze chętnie służy pomocą szczególnie osobom starszymNajważniejsza dla niej jest zdrowa i szczęśliwa rodzina, a następnie trzy rzeczy: wybór, szansa i zmiana – trzeba dokonać wyboru, skorzystać z szansy, jeśli chce się coś w życiu zmienić .

Edyta Prajsnar

Edyta Prajsnar

Okręg nr 7

34 lata, mieszka w Korczynie, mężatka, dwoje dzieci. Wykształcenie wyższe ekonomiczne, w zakresie gospodarowania nieruchomościami, absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. W latach 2007-2010 r. analityk finansowy i ekonomista dużych inwestycji mieszkaniowych i hotelowych. Od 2010 r. Kierownik Działu Administracji i Inwestycji w Wojewódzkim Szpitalu Podkarpackim im. Jana Pawła II w Krośnie, specjalista ds. zarządzania projektami, w tym współfinansowanymi ze środków Unii Europejskiej, PFRON, dotacji budżetowych.

Wojciech Ignarski

Wojciech Ignarski

Okręg nr 8

44 lata, mieszka w Korczynie, żona Agnieszka, 13- letnia córka Joanna, uczennica Zespołu Szkół w Korczynie. Jest menadżerem i właścicielem firmy związanej z przemysłem meblarskim. Przewodniczący Rady Rodziców przy Zespole Szkół w Korczynie oraz honorowy dawca krwi. Od dziecka związany z Ruchem Światło Życie, obecnie należy do Kręgu Domowego Kościoła. Czas wolny spędza aktywnie z rodziną, zakochany w Polskich Górach i Morzu Bałtyckim.

Adam Paradysz

Adam Paradysz

Okręg nr 9

Zamieszkały Czarnorzeki 25B, bezpartyjny, wykształcenie wyższe. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz studiów podyplomowych – kierunek Prawo Pracy na tej samej uczelni. Jest prezesem Ochotniczej Straży Pożarnej Węglówka oraz w-ce prezesem Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Korczynie, radnym Rady Gminy Korczyna, sołtysem miejscowości Czarnorzeki. Pracuje w Orange Polska S.A. w Rzeszowie.

Robert Szmyd

Robert Szmyd

Okręg nr 10

46 lat, mieszkaniec Iskrzyni, żona Aneta i troje dzieci: Kinia (18 lat),  Krystianek (12 lat) oraz Tobiaszek (5 lat). Jest absolwentem Zespołu Szkół Mechanicznych w Krośnie, na kierunku „obróbka skrawaniem”. W 1995 roku rozpoczął pracę w zakładzie Nowy Styl jako ślusarz a następnie jako brygadzista-ustawiacz. W roku 1998 został przeniesiony na wydział narzędziowy, by podjąć pracę jako operator maszyn CNC i do dnia dzisiejszego tam pracuje jako programista i operator. Jego zainteresowania to głównie komputery i elektronika, sport (bieganie, pływanie i jazda na rowerze), oraz podróże rodzinne po kraju i poza granicami.

Walerian Więch

Walerian Więch

Okręg nr 11

Członek Rady Sołeckiej w Iskrzyni. Popularyzator ideii czerwonokrzyskich, honorowego krwiodawstwa, transplantologii i oświadczeń woli. Pracuje w Zespole Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, powołanym przez Prezydenta Miasta Krosna.Za swoją długoletnia pracę społeczną i zawodową otrzymał kilkanaście odznaczeń i wyróżnień. W ZSP Nr 4 w Krośnie był opiekunem SK PCK i SK HDK PCK. Został powołany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej – na obrońcę z urzędu w Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Podkarpackim. Od 2001 r. jest ekspertem z listy MEN ds. awansu zawodowego nauczycieli.

Grzegorz Hawrot

Grzegorz Hawrot

Okręg nr 12

42 lata, szczęśliwy mąż, ojciec dwójki dzieci, wykształcenie średnie techniczne. Pracuje w firmie, świadczącej usługi w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

Piotr Jędrysik

Piotr Jędrysik

Okręg nr 13

38-letni mieszkaniec Komborni, żonaty, dwoje dzieci: 10-letnia Maja i 3,5-letni Miłosz. Ukończył studia inżynierskie w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Krośnie na kierunku: Eksploatacja i Konstrukcja Maszyn. Pracuje w firmie PGNiG Technologie SA. w Krośnie. Ponadto posiada uprawnienia na obsługę suwnic z poziomu roboczego, w tym drogą radiową, a certyfikat z obsługi Obrabiarek Sterowanych Numerycznie. Wolny czas spędza na rowerze lub na nartach.

Jerzy Pitera

Jerzy Pitera

Okręg nr 14

Jerzy Pitera lat 62, niezrzeszony. Zamieszkały Krasna 151. Wykształcenie zawodowe. Żonaty, troje dzieci. Prowadzący działalność gospodarczą w dziedzinie budowlanej od 22 lat.

Jolanta Urbanek

Jolanta Urbanek

Okręg nr 15

Mieszka w Węglówce. Wykształcenie  średnie  techniczne. Matka trzech córek. Od kilkunastu lat prowadzi własną działalność gospodarczą handlową. Przez kilka lat sprawowała funkcję przewodniczącej Rady Rodziców w Węglówce. Jest członkiem Koła Gospodyń Wiejskich w tej miejscowości. Bezpartyjna. Od 4 lat jest radną Rady Gminy Korczyna.

Poznaj naszych kandydatów na radnych do Rady Powiatu Krośnieńskiego

Marian Pelczar

Marian Pelczar

Okręg nr 5

Lat 63, żonaty, troje dzieci. Wykształcenie wyższe. Od 28 lat sołtys wsi Korczyna. Były radny Rady Gminy Korczyna przez cztery kadencje oraz radny Rady Powiatu Krośnieńskiego od dwóch kadencji. Przez jedną kadencję pełnił funkcję członka Zarządu Gminy Korczyna oraz Zarządu Powiatu Krośnieńskiego. Pracuje w Podkarpackim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Boguchwale na stanowisku głównego specjalisty do spraw doradztwa rolniczego. Odznaczony srebrnym Krzyżem Zasługi, nadawanym przez Prezydenta RP oraz zasłużony dla rolnictwa. Pełni również funkcję prezesa Rejonowego Koła Pszczelarzy w Korczynie. Jest członkiem Rady Parafialnej w Korczynie oraz Czarnorzecko – Strzyżowskiej  Lokalnej Grupy Działania.

Hubert Wierdak

Hubert Wierdak

Okręg nr 5

42 lata, żonaty – żona Ewa, dwóch synów w wieku szkolnym. Mieszka w Korczynie. Ukończył Akademię Wychowania Fizycznego w Krakowie, oraz podyplomowe studia menedżerskie. Pracuje zawodowo jako nauczyciel w Szkole Podstawowej w Korczynie. Pełni funkcję radnego gminy Korczyna. Jego wielką pasją jest bieganie. Wolny czas najchętniej spędza w górach. Od lat działa społecznie na rzecz środowiska lokalnego, bo uważa, że Korczyna – jedna z największych gmin wiejskich w Polsce, powinna mieć mocną reprezentację w Radzie Powiatu.

Renata Trybus

Renata Trybus

Okręg nr 5

Mężatka, matka dwóch dorosłych synów. Jest absolwentką Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie oraz  studiów podyplomowych z zakresu Pedagogiki Opiekuńczo – Wychowawczej oraz Socjoterapii. Dyplomowany pracownik socjalny. Ukończyła kurs kwalifikacyjny z zakresu Oligofrenopedagogiki  oraz Organizacji i Zarządzania Oświatą. Prezes Akcji Katolickiej w Parafii pw. Matki Bożej Pocieszenia w Komborni.  Pracuje na stanowisku zastępcy Komendanta Podkarpackiej Wojewódzkiej Komendy OHP w Rzeszowie, radna gminy Korczyna.

Dołącz do nas!

Jak chcesz mi pomóc?

5 + 14 =