Radni z poparciem PiS do Rady Gminy Korczyna

Piotr Szczygieł

Piotr Szczygieł

Okręg nr 2

Przewodniczący Rady Gminy Korczyna w kadencji 2018-2023, 44 lata, żona Lidia – lekarz, dwoje dzieci: Jagoda (6 lat) i Mikołaj (9 lat), uczęszczające do przedszkola i szkoły podstawowej w Korczynie. Pochodzi z Jedlicza, gdzie ukończył liceum ogólnokształcące, po którym podjął studia, najpierw na Wydziale Oceanotechniki i Okrętownictwa  Politechniki Gdańskiej, a następnie na Wydziale Leśnym Akademii Rolniczej w Krakowie. Pracuje w RDLP w Krośnie i jest współwłaścicielem Centrum Usług Medycznych „Eskulap” w Krośnie. Interesuje się historią i zarządzaniem strategicznym, a jego pasja to narciarstwo biegowe. Prezes Krośnieńskiego Stowarzyszenia Narciarstwa Biegowego „KrosSki”.

Grzegorz Samborski

Grzegorz Samborski

Okręg nr 3

42 lata, żonaty, troje dzieci. Od urodzenia mieszka w Korczynie. Ukończył Zasadniczą Szkołę Mechanizacji i Rolnictwa w Jedliczu. Od 1998 prowadzi gospodarstwo rolne o powierzchni kilkudziesięciu hektarów. Jest członkiem Rady Duszpasterskiej, a od 2010 pełni funkcję radnego Rady Gminy Korczyna.

Zbigniew Prajsnar

Zbigniew Prajsnar

Okręg nr 4

66 lat, zamieszkały w Korczynie, żonaty, czworo dzieci. Absolwent Politechniki Krakowskiej i studiów Podyplomowych Akademii Ekonomicznej w Gliwicach. W latach 1991-1999 dyrektor Szkoły Podstawowej w Korczynie. Były Radny Rady Powiatu, przewodniczący Komisji Oświaty Sportu i Turystyki, przewodniczący Rady Społecznej Pogotowia Ratunkowego w Krośnie. Obecnie Radny Gminy Korczyna i członek Powiatowej Izby Rolniczej w Krośnie. Prowadzi gospodarstwo pasieczne. Współorganizator i uczestnik zajęć sportowych w Zespole Szkół w Korczynie.

Adam Paradysz

Adam Paradysz

Okręg nr 9

Zamieszkały Czarnorzeki 25B, bezpartyjny, wykształcenie wyższe. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz studiów podyplomowych – kierunek Prawo Pracy na tej samej uczelni. Jest prezesem Ochotniczej Straży Pożarnej Węglówka oraz w-ce prezesem Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Korczynie, radnym Rady Gminy Korczyna, sołtysem miejscowości Czarnorzeki. Pracuje w Orange Polska S.A. w Rzeszowie.

Robert Szmyd

Robert Szmyd

Okręg nr 10

46 lat, mieszkaniec Iskrzyni, żona Aneta i troje dzieci: Kinia (18 lat),  Krystianek (12 lat) oraz Tobiaszek (5 lat). Jest absolwentem Zespołu Szkół Mechanicznych w Krośnie, na kierunku „obróbka skrawaniem”. W 1995 roku rozpoczął pracę w zakładzie Nowy Styl jako ślusarz a następnie jako brygadzista-ustawiacz. W roku 1998 został przeniesiony na wydział narzędziowy, by podjąć pracę jako operator maszyn CNC i do dnia dzisiejszego tam pracuje jako programista i operator. Jego zainteresowania to głównie komputery i elektronika, sport (bieganie, pływanie i jazda na rowerze), oraz podróże rodzinne po kraju i poza granicami.

Walerian Więch

Walerian Więch

Okręg nr 11

Członek Rady Sołeckiej w Iskrzyni. Popularyzator ideii czerwonokrzyskich, honorowego krwiodawstwa, transplantologii i oświadczeń woli. Pracuje w Zespole Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, powołanym przez Prezydenta Miasta Krosna.Za swoją długoletnia pracę społeczną i zawodową otrzymał kilkanaście odznaczeń i wyróżnień. W ZSP Nr 4 w Krośnie był opiekunem SK PCK i SK HDK PCK. Został powołany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej – na obrońcę z urzędu w Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Podkarpackim. Od 2001 r. jest ekspertem z listy MEN ds. awansu zawodowego nauczycieli.

Grzegorz Hawrot

Grzegorz Hawrot

Okręg nr 12

42 lata, szczęśliwy mąż, ojciec dwójki dzieci, wykształcenie średnie techniczne. Pracuje w firmie, świadczącej usługi w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

Jerzy Pitera

Jerzy Pitera

Okręg nr 14

Jerzy Pitera lat 62, niezrzeszony. Zamieszkały Krasna 151. Wykształcenie zawodowe. Żonaty, troje dzieci. Prowadzący działalność gospodarczą w dziedzinie budowlanej od 22 lat.

Radny Rady Powiatu Krośnieńskiego

Marian Pelczar

Marian Pelczar

Okręg nr 5

Nieetatowy członek Zarządu Powiatu Krośnieńskiego na lata 2018-2023. 63 lata, żonaty, troje dzieci. Wykształcenie wyższe. Od 28 lat sołtys wsi Korczyna. Były radny Rady Gminy Korczyna przez cztery kadencje oraz radny Rady Powiatu Krośnieńskiego od dwóch kadencji. Przez jedną kadencję pełnił funkcję członka Zarządu Gminy Korczyna oraz Zarządu Powiatu Krośnieńskiego. Pracuje w Podkarpackim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Boguchwale na stanowisku głównego specjalisty do spraw doradztwa rolniczego. Odznaczony srebrnym Krzyżem Zasługi, nadawanym przez Prezydenta RP oraz zasłużony dla rolnictwa. Pełni również funkcję prezesa Rejonowego Koła Pszczelarzy w Korczynie. Jest członkiem Rady Parafialnej w Korczynie oraz Czarnorzecko – Strzyżowskiej  Lokalnej Grupy Działania.

Dołącz do nas!

Jak chcesz mi pomóc?

11 + 10 =