🌳Już w 2002 roku w naszym kraju przyjęto “Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski”, który stanowi, że wyroby zawierające azbest muszą być zutylizowane do końca 2032 roku. Jednak w wielu urzędach, które powinny się zająć tym problemem, działania są niewystarczające. Zgodnie z przepisami obowiązek usunięcia azbestu spoczywa na właścicielach budynków. Podstawowym obowiązkiem gminy w walce z tym produktem jest rozpowszechnianie informacji dotyczących zagrożeń, jakie ze sobą niesie, oraz inwentaryzacja miejsc, w których znajduje się azbest. Wiele gmin w Polsce realizowało z powodzeniem całoroczne programy z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ✍️które pozwoliły na praktycznie całkowite pozbycie się tego niebezpiecznego dla zdrowia i życia produktu. A u nas w gminie, jak zwykle, problem 🙄 W Węglówce przystanki nadal przykryte eternitem, a w Korczynie, na skrzyżowaniu ulic Zamkowej i Miodowej składowisko azbestu czeka na odbiór ponad rok