Wójt zafundował nam drogą kiełbasę wyborczą, w postaci koncepcji „Gminnego Centrum aktywności… w Korczynie”, której świeżutki projekt możemy podziwiać na stronie wyborczej komitetu.

Miałem świadomość, iż wójt od 16 lat, zdobytej władzy  łatwo nie odda. Gotowy jest fundować nam,  igrzyska naszym kosztem, chociaż kuleją w gminie sprawy podstawowe:  dostęp do bieżącej wody, kanalizacji, stan dróg i chodników, remonty i doposażenie placówek oświatowych czy sprawna komunikacja zbiorowa. Nie sztuką jest wybudować kolejny sezonowy obiekt, ale sztuką jest go utrzymać. Takie obiekty to pomniki, przy których wspaniale przecina się wstęgi, a Pan wójt widać, że lubi pomniki.

Zachęcam do wyjścia z urzędu i porozglądania się dookoła. Może wizyta na orliku w Korczynie, bo chyba Pan zapomniał o zleceniu napraw zdewastowanych ogrodzeń, siatek, nawierzchni, bramek. A może spacer po parku i zabawa z wnukiem w piaskownicy? Stamtąd dobrze widać, w jakim tragicznym stanie jest  ogrodzenie szkoły od strony Orlika. Pan i Pańscy współpracownicy jesteście tak pochłonięci kampanią wyborczą, że nawet nie zauważyliście na terenie budowy przedszkola  tablicy błędnie informującej, iż powstaje tam „Sala gimnastyczna w gminie Wielopole Skrzyńskie”, innych danych brak.

A tymczasem w planach wójta budowa kolejnego boiska wielofunkcyjnego wraz z lodowiskiem przy SP w Korczynie – koszt ok. 1 150 000zł J A pieniędzy nie ma nawet na rozbudowę przedszkola (prace finansowane będą z budżetu 2019 roku), budowę kanalizacji w Iskrzyni czy chodnika w Węglówce! Gdzie tu rozsądek?!

Jeśli przy urnach 21 października znów nic nie zmienimy, ta kiełbasa wyborcza bardzo zaszkodzi nam i naszej gminie.

Zmieńmy to!

#ZmieńmytoDlaKorczyny